Anasayfa Tanıtım Anabilim Dalları Lisansüstü Bağlantılar Resim Galerisi Bize Yazın
 
 ANA SAYFA > BİRİMLER > MATEMATİK
EĞİTİMİ ABD
 
 > Sınıf Öğretmenliği ABD
 > Fen Bilgisi Eğitimi ABD
 > Matematik Eğitimi ABD
 > Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
 > Okul Öncesi Eğitimi ABD
 
 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Murat Altun

Doğum Yeri ve Tarihi

Şavşat / 1952

Unvanı

Doç.Dr.

E-Posta

maltun@uludag.edu.tr

Tel. / Belgegeçer

(90)  0. 224. 4429204 – 120       /           0. 224. 4429214

 

Öğrenim Durumu

Lisans

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü / 1986

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik AbD. / 1989

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Matematik Eğitimi AbD. / 1995

 

Yayınları

 

A) Makaleler

 

1.       Modern Matematik ve İlköğretimimizde Durum, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c:4, s:1, 1989, Bursa

2.       Diskirminant Analizi ve Eğitimde Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c:5, s:2, 1990, Bursa

3.       Türkiye’de İlkokullardaki Fen Programlarında Değişme ve Gelişmeler, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c:6, s:1, 1991, Bursa

4.       Türkiye’de Ortaokullardaki Fen Programlarında Değişme ve Gelişmeler, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c:6, s:2, 1991, Bursa

5.       Programlı Eğitimin Erişiye Etkisi Üzerine İlkokul Düzeyinde Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c:7, s:1, 1992, Bursa

6.       Matematik Derslerini Etkili Hale Getirmede Fonksiyonel Öğretmen Davranışları, Milli Eğitim Dergisi,  s:5, 1993, Ankara

7.       İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarıları ile Akademik Benlikleri Arasındaki İlişkiler, Uludağ Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, c:10, s:1, 1994, Bursa

8.       İlköğretim Matematik Programının Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c:10, s:1, 1995, Bursa

9.       İlkokul Öğrencilerinde Miktar Korunumu Üzerine Bir Araştırma, Milli Eğitim Dergisi, c:135, 1997, Ankara

10.    Matematik Eğitimi Dersi Programının Değerlendirilmesi, 9 Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, s:12, 2000, İzmir

11.     İlköğretimde Problem Çözme Öğretimi, Milli Eğitim Dergisi, s: 147, 2000, Ankara    

 

B) Bildiriler

 

1.           Problem Çözmede Zihinsel Faaliyetler, Uludağ Üniversitesi, I. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 16–17 Haziran 1994, Bursa

2.           Problem Çözmede Zihinsel Faaliyetlerin Analizi, 9 Eylül Üniversitesi, I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 15–17 Eylül 1994, İzmir

3.           Çocukta Geometrik Düşünmenin Gelişimi, Çukurova Üniversitesi, III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 23–24 Ekim 1997, Adana ( baskıda )

4.           Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Yaklaşım: Proteach’in Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 10–12 Eylül 1997, Eskişehir

5.           3–7 Yaş Çocuklarında Geometrik Düşünmenin Gelişimi (Hatice Kırcal ile birlikte), Pamukkale Üniversitesi, IV. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 15-16 Ekim 1998, Denizli (baskıda)

6.           Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Bir Uygulama (Dr. Jale Bintaş ile birlikte), Matematik 2000 Etkinlikleri Matematik Sempozyumu, 7–11 Haziran 2000, Ankara

7.           Matematik Öğrenme ve Çalışmanın Analizi, Hacettepe Üniversitesi, IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 3-6 Eylül 2000, Ankara

8.           Gerçekçi Matematik Eğitimi İle Simetri Öğretimi (Dr. Jale Bintaş ve Dr. Kadri Arslan ile birlikte), Matematikçiler Derneği Matematik Sempozyumu, 24 – 26 Mayıs 2001, Milli Kütüphane, Ankara

9.           Sayı Doğrusu Öğretimine Yeni Bir Yaklaşım, IX. Eğitim Bilimleri Kongresi, 7 – 9 Haziran 2001, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

 

C) Kitaplar

 

1.           Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Alfa Yayınları, ISBN 975–96523–0–7, 2001, İstanbul

2.           İlköğretim İkinci Kademede ( 6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi, Alfa Yayınları, ISBN 940X, 2001, İstanbul

 

Verdiği Dersler

Matematik Öğretimi I – II, Matematik Programını Geliştirme ve Öğretim


 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

Copyright©2002-2003 - İlköğretim Bölümü