Anasayfa Tanıtım Anabilim Dalları Lisansüstü Bağlantılar Resim Galerisi Bize Yazın
 
 ANA SAYFA > BİRİMLER > OKUL ÖNCESİ
EĞİTİM ABD
 
 > I.Yarıyıl
 > II.Yarıyıl
 > III.Yarıyıl
 > IV.Yarıyıl
 > V.Yarıyıl
 > VI.Yarıyıl
 > VII.Yarıyıl
 > VIII.Yarıyıl
 
 

LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

Okul Öncesi Eğitiminin İlke ve Yöntemleri (3-0) 3

Okul öncesi eğitime temel olan görüşler, okul öncesi eğitimin on temel prensibi, eğitim ortamları, temel becerilerin kazandırılması, okul öncesi eğitim ve kitle iletişim araçları, öğretmen yetiştirilmesi, okul-aile işbirliği.

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (3-0) 3

Sinir sistemi, hormonlar, hareket sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, sindirim sistemi.

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi (3-0) 3

Gelişim nedir? Gelişim teorileri, gelişim ilkeleri, gelişimi etkileyen faktörler, doğum öncesi dönem, doğum anı yaşanan durumlar, doğum sonrası dönem, bilişsel gelişim.

Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0) 2

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

Yabancı Dil I (3-0) 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 0

Bilgisayar (2-2) 3

Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (data base) programlarıyla çalışma; ilköğretim eğitim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma.

Öğretmenlik Mesleğine Giriş (3-0) 3

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi.

YUKARI DÖN 

 

II.YARIYIL

Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (3-0) 3

Ana-çocuk sağlığı tanımı ve etkileyen faktörler, toplumuzda çocuk sağlığının durumu, çocuklarda büyüme ve gelişme, ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, cinsel olgunluk, menapoz ve yaşlılık dönemlerinde belli başlı sorunlar; hepatit, menenjit ve parazitler; çocuklarda sık görülen kazalar ve korunma yolları; çocuklarda ilaç verme, acil durumlar ve özel uygulamalar.

Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi (3-0) 3

Gelişim teorilerinde hareket gelişimi yaklaşımları; motor gelişimin önemi; diğer gelişim özelliklerine olan katkıları; motor gelişim aşamaları; 0-14 yaş çocuklarının hareket özellikleri; hareket otomatizmleri; hareket, beceri ilişkileri; eylemlerin psikolojik ayarlama seviyeleri ve yansımaları.

Çocukta Oyun Gelişimi (3-0) 3

Oyunun tanımı, oyunun önemi, oyunun çocuğun gelişimine paralel gelişimi, oyunun çocuğun gelişimiyle geçirdiği aşamalar, oyunun toplumsal rolü, oyunu etkileyen faktörler, oyunu teşvik etme yolları, davranış bozukluklarının oyun yoluyla teşhisi.

Anne ve Çocuk Beslenmesi (3-0) 3

Beslenmenin tanımı, beslenmenin önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları, yemek planları, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, hamilelikte enerji ve besin öğeleri ihtiyacı, süt verenin beslenmesi, çocuklarda beslenme yetersizliği sorunları, çocuk için uygun besinler, 0-6 yaş çocuğunun beslenmesi.

Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0) 2

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe'nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. ANLAMA TEKNİKLERİ: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi.

Yabancı Dil II (3-0) 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2

Uygulama I (0-6) 3

Öğretim yılı boyunca çeşitli okul öncesi kurumlarında haftada 1 gün veya iki yarım gün uygulama.

YUKARI DÖN

 

III.YARIYIL

Müzik Öğretimi I (2-2) 3

Müzik ve eğitim ilişkisi; çocuğun eğitiminde müziğin kullanımı; çocukta işitme duyusunun gelişimi; işitme duyusunun gelişimine uygun dinletilecek müzikler; müzik yolu ile çocukta ifade gelişimi; müzik eğitimi yoluyla çocukta hedeflenen davranışların geliştirilmesi; çocuğun müzik faaliyetine aktif katılımının sağlanması; repertuar çalışmaları.

Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi (3-0) 3

Dilin insan hayatındaki önemi; dil gelişimine farklı yaklaşımlar; dilin sistemleri; dil öncesi gelişim evreleri; dil gelişimini sağlayan etkenler; dil gelişimine engel olan etkenler; kavram gelişimi; bellek; düşünce ve dil ilişkisi; okumaya hazırlık; dil geliştirme etkinlikleri.

Okul Öncesi Matematik Öğretimi (3-0) 3

Matematiğin çeşitli düzeylerdeki eğitim programlarında yeri; kümeler; sayılar; oran ve orantı; mutlak değer; özdeşlikler ve çarpanlara ayırma; polinomlar; denklem çözümleri; eşitsizlikler; fonksiyonlar; trigonometri.

Konuşma ve Yazma Eğitimi I (3-0) 3

Konuşma nedir? Konuşmanın önemi; telaffuzda sık karşılaşılan hatalar; metin okuma; serbest konuşma; sınıfça seyredilen bir tiyatro oyununun değerlendirilmesi; sınıfça dinlenilen bir panelin değerlendirilmesi; kompozisyon yazmanın kuralları; plan yapma ve plan çıkarma; paragraf oluşturma; özet yapma; hikaye yoluyla anlatma; tasvir yoluyla anlatma; doğrudan doğruya anlatma; delil ve ispat yoluyla anlatma; adaptasyon çalışması.

Okul Öncesi Bilgisayar Öğretimi (1-2) 2

Okul öncesi yaş grubu çocuklara temel bilgisayar becerilerinin öğretimi.

Gelişim ve Öğrenme (3-0) 3

Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.), öğrenme yaklaşımları ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.

YUKARI DÖN 

 

IV.YARIYIL

Müzik Öğretimi II (2-2) 3

Doğal seslerin çocuklar tarafından ayırt edilmesi; çalgıların tanıtımı; müziğin günlük programda planlanması; materyal seçimi; müzik köşesi oluşturulması; şarkı seçiminde dikkat edilecek hususlar; repertuar çalışmaları; uygulamaların tartışılması; istiklal marşı yönetimi.

Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları (2-2) 3

Ruh sağlığı kavramı; çeşitli teoriler; psikolojik olgunluk; çocuk ruh sağlığı ve ruhsal gelişim dönemleri; ruhsal bozuklukların tanımı ve nedenleri; ruhsal bozukluk belirtileri; savunma mekanizmaları; ailede ruh sağlığı; çocukta uyum sorunları; çocukluk nevroz ve psikozları.

Okul Öncesi Fen Öğretimi (2-2) 3

Okul öncesi eğitiminde fen ve doğanın önemi; okul öncesinde fen ve doğa ile ilgili kavramların öğretilmesinde kullanılacak yöntemler; kavram haritaları oluşturma; fen ve doğa ile ilgili temel kavramlar; canlı, cansız kavramı; gökyüzü ve uzayı tanıma; ısı, ışık ile ilgili temel olaylar.

Konuşma ve Yazma Eğitimi II (3-0) 3

Konuşma nedir? Konuşmanın önemi; telaffuzda sık karşılaşılan hatalar; metin okuma; serbest konuşma; sınıfça seyredilen bir tiyatro oyununun değerlendirilmesi; sınıfça dinlenilen bir panelin değerlendirilmesi; kompozisyon yazmanın kuralları; plan yapma ve plan çıkarma; paragraf oluşturma; özet yapma; hikaye yoluyla anlatma; tasvir yoluyla anlatma; doğrudan doğruya anlatma; delil ve ispat yoluyla anlatma; adaptasyon çalışması.

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi I (2-2) 3

Okul öncesi eğitim kurumlarında hareket eğitimi; etkinliklerin yapılabileceği salonun özellikleri; araç-gereç ve alanları; araçla ve araçta egzersizler, etkilikler, uygulamalar; oyunlar. 3-6 yaş grubu çocukların hareket gelişimine uygun egzersizler ve uygulamalar; oyunlar (sportif oyunlara hazırlayıcı antrenman oyunları; sportif oyunlar; müzikli oyunlar ve uygulamalar).Okul öncesi eğitimde hareket eğitiminin özel öğretim yöntemleri nelerdir? Motorsal öğrenimde basamaklar (metodik yollar); motor yeteneklerin kazandırılmasında izlenecek yollar; hareket eğitiminde izlenecek yollar; oyun eğitimi ve öğretiminin esasları nelerdir? Hareket eğitimi (beden eğitimi) etkinliğinin yıllık planını hazırlarken dikkat edilmesi gereken şeyler.

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3-2) 4

Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme.

YUKARI DÖN 

 

V.YARIYIL

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi II (2-2) 3

Okul öncesi eğitim kurumlarında hareket eğitimi; etkinliklerin yapılabileceği salonun özellikleri; araç-gereç ve alanları; araçla ve araçta egzersizler, etkilikler, uygulamalar; oyunlar. 3-6 yaş grubu çocukların hareket gelişimine uygun egzersizler ve uygulamalar; oyunlar (sportif oyunlara hazırlayıcı antrenman oyunları; sportif oyunlar; müzikli oyunlar ve uygulamalar). Okul öncesi eğitimde hareket eğitiminin özel öğretim yöntemleri nelerdir? Motorsal öğrenimde basamaklar (metodik yollar); motor yeteneklerin kazandırılmasında izlenecek yollar; hareket eğitiminde izlenecek yollar; oyun eğitimi ve öğretiminin esasları nelerdir? Hareket eğitimi (beden eğitimi) etkinliğinin yıllık planını hazırlarken dikkat edilmesi gereken şeyler.

Resim Öğretimi I (3-0) 3

Parmak boyası; tuz seramiği; suluboya; şeker boyası; katlama tekniği; cam baskı; suluboya-pastel boya, karışık teknik. Kazıma tekniği; ebru; duvar resmi; kağıt hamuru; kil çalışmaları; vitray; alçı ile rölyef çalışmaları.

Çocuk Edebiyatı I (2-2) 3

Çocuğun hayatında kitabın yeri; okul öncesi dönemde dil ve edebiyat zevki; Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatının gelişmesi; çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler; masal; fabl; destan/efsane; roman; hikaye; biyografi; şiir; tekerleme; bilmece; parmak oyunları; anı; dramatizasyon.

Okul Öncesinde Eğitici Araç Yapımı I (3-0) 3

Artık malzemeden müzik araçları yapımı; kuklalar; kumaş kukla; parmak kuklası; ahşap kukla; ipli kukla; kukla tiyatrosu; kukla yapım ustaları ile kukla üretimi. İçi dolgu oyuncaklar; kavram oyuncakları; mobiller; gösteri ve çocuk tiyatroları için sahne dekorları; meslek köşesi; mesleklere uygun dekor yapımı. Oyuncaklar hakkında teorik bilgiler; artık malzemeden oyuncaklar; ahşap ve sünger malzemeden yap-boz. Bebekler; konstrüksiyon oyuncakları; bir anaokulu ya da çocuk bahçesi tasarımı; çeşitli malzemelerden blok köşesi hazırlama.

Özel Eğitim (1-2) 2

Özel eğitimin tanımı ve tarihçesi; özürlü kişi tanımı, nasıl öğreniyoruz; nörolojik özürlüler; epilepsi; otizm; hiperkinetik çocuklar; ihmal edilmiş çocuklar; uzun süre hastalığı olan çocuklar ve bunların hastanelerde ve evde özel eğitimleri. Özel eğitimim temel ilkeleri; özel eğitimde yönetsel düzenlemeler ve entegrasyon; zihinsel engelli çocuklar; özel öğrenme güçlüğü; konuşma özürlü çocuklar; uyum güçlüğü ve davranış bozukluğu gösteren çocuklar; üstün zekalı çocuklar; görme özürlü çocuklar; işitme özürlü çocuklar; bedensel engelli çocuklar. Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi; özel eğitimde anne-baba eğitiminin önemi; dünyadaki ve Türkiye’deki özel eğitim sistemi.

Anne-Baba Eğitimi (3-0) 3

İlk eğitim kurumu olarak ailenin çocuk gelişimi ve öğrenmeye etkisi, aile-içi ilişkilerin çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminde yeri ve önemi, yetişkin psikolojisi.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2-2) 3

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

YUKARI DÖN

 

VI.YARIYIL

Okul Öncesi Eğitiminde Drama (2-2) 3

Dramanın tanımı; drama türleri arasında fark ve benzerlikler; pedagojik dramanın tarihçesi; oyun ve dramanın çocuk gelişim ve eğitimindeki önemi ve yararları; drama tekniği; pedagojik drama türleri; okul öncesi eğitimde günlük ve haftalık plan içerisinde pedagojik drama etkinliklerinin yerleştirilmesi.

Resim Öğretimi II (3-0) 3

Parmak boyası; tuz seramiği; suluboya; şeker boyası; katlama tekniği; cam baskı; suluboya-pastel boya karışık teknik. Kazıma tekniği; ebru; duvar resmi; kağıt hamuru; kil çalışmaları; vitray; alçı ile rölyef çalışmaları.

Çocuk Edebiyatı II (2-2) 3

Çocuğun hayatında kitabın yeri; okul öncesi dönemde dil ve edebiyat zevki; Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatının gelişmesi; çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler; masal; fabl; destan/efsane; roman; hikaye; biyografi; şiir; tekerleme; bilmece; parmak oyunları; anı; dramatizasyon.

Okul Öncesinde Eğitici Araç Yapımı II (3-0) 3

Artık malzemeden müzik araçları yapımı; kuklalar; kumaş kukla; parmak kuklası; ahşap kukla; ipli kukla; kukla tiyatrosu; kukla yapım ustaları ile kukla üretimi. İçi dolgu oyuncaklar; kavram oyuncakları; mobiller; gösteri ve çocuk tiyatroları için sahne dekorları; meslek köşesi; mesleklere uygun dekor yapımı. Oyuncaklar hakkında teorik bilgiler; artık malzemeden oyuncaklar; ahşap ve sünger malzemeden yap-boz. Bebekler; konstrüksiyon oyuncakları; bir anaokulu ya da çocuk bahçesi tasarımı; çeşitli malzemelerden blok köşesi hazırlama.

Uygulama II (0-6) 3

Öğretim yılı boyunca çeşitli okul öncesi kurumlarında haftada 1 gün veya iki yarım gün uygulama.

Sınıf Yönetimi (2-2) 3

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

Özel Öğretim Yöntemleri I, II (2-2) 3

Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

YUKARI DÖN

 

VII.YARIYIL

Uygulama III (0-6) 3

Öğretim yılı boyunca çeşitli okul öncesi kurumlarında haftada 1 gün veya iki yarım gün uygulama.

Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri (2-2) 3

Yaratıcılığın tanımı ve ilgili kuramlar; yaratıcı ortam özellikleri; yaratıcılık ve sanat eğitimi ilişkisi; çocuk resminde çizgi, renk ve perspektif gelişimi; resimde şekil ve kavram gelişimi; çeşitli materyallerle zemin ve doku algılaması ve kavram gelişimi; artık materyallerle geliştirilen yaratıcılık etkinlikleri.

Seçmeli I (3-0) 3

Seçmeli II (3-0) 3

YUKARI DÖN

 

VIII.YARIYIL

Rehberlik (3-0) 3

Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.

Öğretmenlik Uygulaması (2-6) 5

Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması )

Seçmeli III (3-0) 3

Seçmeli IV (3-0) 3

 

U.Ü.EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Anasayfa Tanıtım Anabilim Dalları Lisansüstü Bağlantılar Resim Galerisi Bize Yazın